“อภิรดี”สั่งพัฒนาระบบจีไอที อีเซอร์วิส

พาณิชย์สั่งจีไอ ยกระดับพัฒนาการตรวจสอบผ่านมือถือสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค แฉที่ผ่านมามีผู้บริโภคร้องเรียนร้านเครื่องประดับทำใบเซอร์ปลอมหลอกลูกค้า นางอภิรดี ตันตราภรณ์  รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (จีไอที) เร่งพัฒนาระบบ จีไอที อี-เซอร์วิส  ที่บริการผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันทางมือถือให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เน้นปรับปรุงงานให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้บริการด้านการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับที่ต้องการความสะดวก  และน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากที่ผ่านมาเอกชนและประชาชนที่มีอัญมณีเข้ามาขอใช้บริการตรวจสอบเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันการถูกหลอก ทั้งนี้ปัจจุบันนี้ได้รับการร้องเรียนเข้ามาอย่างต่อเนื่องว่ามีร้านค้าบางแห่งได้ทำใบเซอร์ หรือใบรับรองเครื่องประดับและอัญมณีที่ออกโดยจีไอทีปลอม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า เพราะเห็นว่าการออกใบรับรองของจีไอที มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  อย่างไรก็ตามในส่วนของผู้บริโภค สามารถตรวจสอบใบรับรอง กรณีไปซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจากร้านค้าต่างๆ ซึ่งสามารถขอตรวจสอบใบรับรองที่ร้านค้ามีให้ได้ โดยเฉพาะใบรับรองที่ออกโดยจีไอที ซึ่งสามารถสแกนคิวอาร์ โคดก็จะรู้ว่าใบรับรองที่ร้านค้านำมาแสดงให้ดูนั้น เป็นของจริงหรือของปลอม
“ตอนนี้ที่จีไอทีได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ในหัวข้อ “ระบบการสร้างความเชื่อมั่นในการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ” จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดังนั้นจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบมาตรฐานเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่อุตสาหกรรมและผู้บริโภคต่อไป”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews