ยอดคุมประพฤติ กรณีเมาแล้วขับพุ่ง

ยธ. เผย ยอดคุมประพฤติ จากกรณีเมาแล้วขับปีใหม่ 2561 พุ่ง ทะลุ 2,000 คดี
นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม(ยธ.) ใน ฐานะโฆษกกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยข้อมูลจากกรมคุมประพฤติ ถึงสถิติศาลสั่งคุมประพฤติคดี พ.ร.บ.จราจรทางบกและขับรถประมาทในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ทั่วประเทศพบว่า มีผู้ที่ศาลสั่งคุมประพฤติทั้งหมด

จำนวน 2,157 คดี จำแนกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 1,752 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 81.22, คดีขับรถประมาท จำนวน 44 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 2.1, คดีขับซิ่ง จำนวน 1 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04, คดีขับเสพและอื่น ๆ จำนวน 360 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 18.62
เมื่อพิจารณาสถิติคดีเมาแล้วขับยอดสะสมสูงสุด 5 อันดับแรก ระกอบด้วย สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 169 คดี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ 144 คดี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี 119 คดี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี 119 คดี และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคามและปทุมธานีสาขาธัญบุรี 92 คดี

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.